PREV | NEXT

Chinche Kids

Novembre 2006

Sèrie de il·lustracions per Chinche Kids, marca de roba per a nens d'edats compreses entre un i deu anys. La tècnica és llapis sobre paper.

ILUSTRACION

Fotos de Sergi Pons

PREV | NEXT