PREV | NEXT

Lapsus Showcase 2008

Decembre 2008

Exposició colectiva a la galeria Vallery dins del marc del Lapsus Festival. Vam crear una obra representant el concepte de "lapsus memoriae" que després ens va servir per a dissenyar i crear el videojoc, el qual vam presentar en una màquina de arcade customitzada per a l'ocassió.

www.lapsusmemoriae.com

WEBSITE | MOTION | ILUSTRACION | GRAFICO

Detalls del poster

Máquina arcade customitzada

Captures del videojoc arcade

Making of "Arcade machine"

PREV | NEXT